Spring naar de inhoud
Lansa OpticWare

Oogheelkundige leestesten: alles wat u moet weten over deze examens

Testen lezen
Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Als het gaat om het verzorgen van onze visuele gezondheid, spelen oogheelkundige leestesten een cruciale rol bij het beoordelen van onze gezichtsscherpte en ons vermogen om goed te lezen. Deze onderzoeken stellen professionals in de visiegezondheid in staat bepalen de scherpte van ons gezichtsvermogen, eventuele oogproblemen opsporen en indien nodig passende correcties voorschrijven.

Laten we in dit artikel een duik nemen in de wereld van oogleestests. We zullen hun belang ontdekken bij de vroege opsporing van visuele stoornissen, de verschillende soorten tests onderzoeken die worden gebruikt en begrijpen hoe deze onderzoeken helpen om onze visuele gezondheid te behouden en ten volle te genieten van de wereld om ons heen. Of u nu nieuwsgierig bent om deze tests beter te begrijpen of op zoek bent naar tips om uw gezichtsscherpte te verbeteren, dit artikel geeft u alle essentiële informatie over de oogleestesten.

Leestest ouderwijzerplaat

de Leestest Cadran de Parinaud, ook bekend als de "Cadran de Parinaud" of "Test des Cercles de Parinaud", is een van de meest gebruikte tests in de oogheelkunde om de gezichtsscherpte van een patiënt te beoordelen. Deze test, ontwikkeld door de beroemde Franse neuroloog Henri Parinaud in de 19e eeuw, speelt een cruciale rol bij het opsporen van visuele problemen en het voorschrijven van passende optische correcties.

Het fundamentele principe van de Cadran de Parinaud leestest is gebaseerd op de waarneming van concentrische cirkels van verschillende grootte en verschillende kleuren. Elke cirkel bestaat uit concentrische ringen van afwisselend zwarte en witte sectoren en heeft een specifieke diameter. De cirkels zijn gerangschikt in verticale rijen op een testkaart, zodat de patiënt dit kan onderscheid fijne details en contrasten.

Het onderzoek wordt uitgevoerd op een gestandaardiseerde afstand tussen de patiënt en de testkaart, meestal 5 tot 6 meter. De patiënt wordt gevraagd de cirkels te identificeren in oplopende volgorde van grootte en helderheid. Het resultaat wordt uitgedrukt in gezichtsscherptenotatie, zoals "6/6" of "10/10", waarbij het eerste cijfer de afstand aangeeft waarop de test is afgelegd en het tweede cijfer de normale detailgrootte aangeeft die zichtbaar is voor een persoon met normaal zicht op deze afstand.

De Cadran de Parinaud-leestest wordt veel gebruikt bij kinderen en volwassenen om zichtproblemen op te sporen, waaronder bijziendheid, verziendheid, astigmatisme en andere afwijkingen die de scherpte van het gezichtsvermogen kunnen beïnvloeden. Het stelt oogartsen ook in staat bewaak de voortgang van visuele stoornissen en om de effectiviteit van de voorgeschreven optische correcties te verifiëren.

In het volgende deel van dit artikel zullen we andere veelgebruikte oogleestests onderzoeken en hun belang bij het vroegtijdig opsporen van problemen met het gezichtsvermogen. Blijf op de hoogte voor meer informatie over deze essentiële onderzoeken om helder en scherp zicht te behouden.

Leestest Armaignac schaal

I'Armaignac afleesschaal, ook bekend als de “Armaignac leestest”, is een oogheelkundig onderzoek dat speciaal is ontworpen om het zicht van een persoon dichtbij te beoordelen. Deze test is met name nuttig voor het opsporen van problemen met het gezichtsvermogen die verband houden met presbyopie, een veel voorkomende aandoening die het vermogen van het oog om scherp te stellen op korte afstanden aantast, vaak gerelateerd aan leeftijd.

Deze leesschaal is ontwikkeld door de Franse oogarts Henri Armaignac en bestaat uit een reeks alinea's die zijn afgedrukt met een steeds kleinere lettergrootte. Elke alinea is genummerd en de patiënt wordt gevraagd de tekst te lezen op een normale leesafstand, meestal 40 centimeter. Het examen meet dus de het vermogen van de patiënt om kleine lettertjes van dichtbij te lezen, wat essentieel is voor dagelijkse activiteiten zoals lezen, een smartphone gebruiken of een computer raadplegen.

De Armaignac-leestest is met name relevant voor mensen met presbyopie, die kan optreden rond de leeftijd van 40 jaar. Presbyopie is het gevolg van een verlies van flexibiliteit in de lens van het oog, waardoor het moeilijk wordt om scherp te stellen op voorwerpen dichtbij. Dankzij de Armaignac-schaal kunnen oogartsen de juiste optische correctie uitvoeren, meestal een leesbril of multifocale lenzen, om het zicht dichtbij van de betrokken patiënten te verbeteren.

Naast screening op presbyopie kan ook de Armaignac Reading Scale gebruikt worden andere aandoeningen beoordelen die van invloed kunnen zijn op dichtbij zienzoals verziendheid of astigmatisme. Adequate gezichtsscherpte is cruciaal voor het uitvoeren van precisietaken, zoals naaien, kleine lettertjes lezen of dichtbij werken.

In het volgende deel van dit artikel bespreken we een andere veelgebruikte oogleestest, Allen's optotype-test, en het belang ervan bij het beoordelen van de gezichtsscherpte bij kinderen. Blijf bij ons om meer te weten te komen over de verschillende optometrietests en hun cruciale rol bij het behouden van een gezond en functioneel gezichtsvermogen.

Monoyer-leestest

de Monoyer-leestest is misschien wel een van de meest iconische en erkende optometrietests ter wereld. Deze test, ontwikkeld door de Franse oogarts Ferdinand Monoyer in 1872, wordt vaak gebruikt om de gezichtsscherpte van een persoon te beoordelen. Het principe is eenvoudig: de patiënt moet een reeks letters of cijfers lezen die wordt weergegeven op een speciale kaart, de "Monoyer-kaart" genoemd.

Het diagram van Monoyer bestaat uit rijen tekens, gerangschikt in afnemende volgorde van grootte. Elke rij is gekoppeld aan een getal dat de afstand vertegenwoordigt waarop die rij zichtbaar moet zijn voor een persoon met een normaal gezichtsvermogen. Hoe hoger het nummer dat aan de rij is gekoppeld, hoe kleiner de tekens en hoe groter de leesafstand.

De Monoyer-leestest wordt afgenomen op een gestandaardiseerde afstand van 6 meter voor volwassenen, hoewel kortere afstanden kunnen worden gebruikt voor kinderen. De oogarts zal de patiënt vragen om de letters of cijfers van de Monoyer-kaart te lezen, beginnend met de grotere rijen en doorgaand naar de kleinere. totdat de patiënt de limiet bereikt van zijn vermogen om karakters te identificeren.

De gezichtsscherpte van een persoon wordt uitgedrukt als een breuk, waarbij de teller de afstand vertegenwoordigt waarop de test wordt uitgevoerd (6 meter in het standaardgeval) en de noemer de afstand vertegenwoordigt waarop een persoon met een normaal gezichtsvermogen dezelfde karakters kan lezen . Als een patiënt bijvoorbeeld afdrukken kan lezen op 6 meter, maar een persoon met normaal zicht kan afdrukken lezen op 12 meter, dan zou hun gezichtsscherpte worden beoordeeld als 6/12.

de Monoyer-leestest is een essentieel hulpmiddel voor het opsporen van problemen met het gezichtsvermogen, zoals myopie (wazig zien van veraf), hypermetropie (wazig zien van dichtbij) of zelfs astigmatisme. Het is ook nuttig voor het evalueren van de effectiviteit van optische correctie, zoals een bril of contactlenzen.

Concluderend, de Monoyer-leestest is een hoofdbestanddeel van optometrie en biedt professionals in de visiegezondheid een betrouwbare en gestandaardiseerde manier om de gezichtsscherpte van patiënten te meten. Met deze test kunnen oogartsen de juiste optische correctie bepalen en hun patiënten helpen hun leven lang helder en scherp te blijven zien.

Leestest van Parinaud

de Parinauds test, ook bekend als de bijna-leestest, is een gespecialiseerde test die door oogartsen en orthoptisten wordt gebruikt om binoculair zichtstoornissen bij patiënten te beoordelen. Deze test is vooral nuttig voor het opsporen van coördinatieproblemen tussen de twee ogen, die kunnen leiden tot wazig zien, hoofdpijn of dubbelzien.

De test van Parinaud wordt meestal uitgevoerd met een speciale bril, uitgerust met rode en groene kleurfilters. De patiënt wordt gevraagd een reeks karakters van dichtbij te lezen, die zich op verschillende afstanden bevinden. Met kleurenfilters kan de onderzoeker observeren hoe de ogen van de patiënt samenwerken afbeeldingen correct scherpstellen en uitlijnen.

Tijdens de test kan de patiënt ook worden gevraagd om een bewegend object met zijn blik te volgen of om convergentieoefeningen uit te voeren, waarbij de ogen naar binnen moeten draaien om zich te fixeren op een dichtbijgelegen punt. Deze oefeningen maken het mogelijk om de coördinatie van de oogspieren te evalueren en mogelijke zwakheden of onevenwichtigheden op te sporen.

De Parinaud-test is met name nuttig voor het diagnosticeren en behandelen van de problemen van strabisme, waarbij de ogen niet correct zijn uitgelijnd, en amblyopie, of lui oog, waarbij het ene oog zwakker zicht heeft dan het andere. Door deze te identificeren binoculair zicht stoornissen zodra ze verschijnen, is het mogelijk om vroegtijdig in te grijpen om de oogcoördinatie van de patiënt te corrigeren en te verbeteren.

Naast het gebruik bij kinderen, wordt de Parinaud-test ook gebruikt bij volwassenen om problemen met binoculair zicht te beoordelen, die kunnen optreden na oogtrauma of als gevolg van bepaalde neurologische aandoeningen.

Concluderend, de Parinaud-test is een essentieel gespecialiseerd onderzoek om oogcoördinatie te beoordelen en binoculaire visusstoornissen op te sporen bij patiënten van alle leeftijden. Met dit nauwkeurige onderzoek kunnen professionals op het gebied van gezichtsvermogen snel oogproblemen diagnosticeren en passende behandelingen toepassen om een helder en comfortabel zicht te garanderen. Als u symptomen ervaart zoals wazig zien, oogpijn of dubbel zien, is het raadzaam om een oogarts of orthoptist te raadplegen voor een grondig onderzoek, eventueel inclusief de Parinauds test.

DDASS-leestest

de DDASS-test, ook wel Screening for Sensory Acuity Deterioration genoemd, is een test die wordt gebruikt om het gezichtsvermogen en de gezichtsscherpte van mensen van alle leeftijden te beoordelen. Deze test wordt vaak uitgevoerd als onderdeel van regelmatige ooggezondheidscontroles, vooral bij kinderen op school en bij volwassenen tijdens medische bezoeken.

De DDASS-test is eenvoudig en niet-invasief en kan worden uitgevoerd door een zorgverlener, orthoptist of optometrist. Het vereist geen speciale voorbereiding van de patiënt.

Tijdens de DDASS-test wordt de patiënt voor een reeks leeskaarten of -borden geplaatst. Elk bord bevat letters of symbolen van verschillende grootte. De patiënt wordt gevraagd de karakters hardop voor te lezen of ernaar te wijzen, beginnend met de grotere karakters en gaandeweg naar de kleinere.

De DDASS-test maakt het mogelijkhet vermogen van de patiënt beoordelen om duidelijk te zien op verschillende afstanden en identificeer mogelijke zichtproblemen zoals bijziendheid (moeite met zien op een afstand), verziendheid (moeite met zien van dichtbij), astigmatisme (vervorming van het gezichtsvermogen) en presbyopie (moeite met zien van dichtbij). nauw verwant aan leeftijd).

Afhankelijk van de resultaten van de DDASS-test kan de zorgverlener verdere onderzoeken of oogcorrecties aanbevelen, zoals een bril of contactlenzen om het zicht van de patiënt te verbeteren.

Regelmatige DDASS-testen zijn essentieel, vooral voor schoolgaande kinderen, aangezien een goede gezichtsscherpte cruciaal is voor hun leren en ontwikkeling. Bij volwassenen maakt regelmatige screening een vroege opsporing van eventuele visuele problemen mogelijk mogelijke complicaties voorkomen.

Concluderend, de DDASS-test is een eenvoudige maar belangrijke test voor het evalueren van de gezichtsscherpte en het opsporen van mogelijke zichtproblemen bij mensen van alle leeftijden. Het is een essentieel onderdeel van visuele gezondheidscontroles en zorgt voor een helder en comfortabel zicht gedurende het hele leven. Als u recentelijk geen DDASS-test heeft gehad, is het raadzaam om een afspraak te maken met een oogarts voor een volledige screening. Uw zicht is kostbaar, zorg er goed voor!

Pigassou-leestest

de Pigassou-test is een waardevol hulpmiddel op het gebied van optometrie, vooral voor het opsporen van zichtproblemen bij jonge kinderen. Ontworpen door Dr. Philippe Pigassou, Franse oogarts, maakt deze leuke en aantrekkelijke test het mogelijk om snel en effectief het gezichtsvermogen van peuters te beoordelen, nog voordat ze kunnen lezen of spreken.

De Pigassou-test wordt geleverd in de vorm van een geïllustreerd boek, speciaal ontworpen om de aandacht van kinderen te trekken. Elke pagina van het boek bevat afbeeldingen van verschillende vormen, kleuren en patronen. De oogarts laat deze beelden aan de kinderen zien en observeert nauwkeurig hun reacties. Dankzij specifieke technieken kan de oogarts dat bepalen of het kind normaal zicht heeft of als hij tekenen van visuele stoornissen vertoont.

Een van de unieke kenmerken van de Pigassou-test is het vermogen om bepaalde visuele afwijkingen te identificeren die tijdens een traditioneel oogonderzoek onopgemerkt zouden kunnen blijven. De test kan bijvoorbeeld amblyopie aan het licht brengen, ook wel bekend als lui oog, waarbij het ene oog minder scherp ziet dan het andere. Hoe eerder deze aandoening wordt ontdekt, hoe sneller het mogelijk is om in te grijpen om het probleem op te lossen en het gezichtsvermogen van het kind te verbeteren.

Naast de vroege detectie van visuele stoornissen, kan de Pigassou-test ook helpen bij het beoordelen van de coördinatie tussen de twee ogen, kleurwaarneming en andere belangrijke aspecten van het gezichtsvermogen bij kinderen. Bij afwijkende resultaten kan de oogarts aanvullende onderzoeken of passende behandelingen aanbevelen garanderen een goede visuele ontwikkeling van het kind.

Concluderend, de Pigassou-test is een waardevol hulpmiddel om problemen met het gezichtsvermogen bij jonge kinderen snel op te sporen. Dankzij deze speelse test die is aangepast aan hun leeftijd, kunnen peuters profiteren van een volledig en diepgaand visueel onderzoek, waardoor eventuele visuele problemen vroegtijdig kunnen worden aangepakt. Met deze vroege screening kunnen ouders en oogzorgprofessionals ervoor zorgen dat kinderen de beste kans hebben om gedurende hun hele leven een helder, gezond gezichtsvermogen te ontwikkelen.

Conclusie

Tot slot, de oogleestesten spelen een cruciale rol bij het beoordelen van iemands gezichtsvermogen. Ze maken het mogelijk om eventuele problemen met het gezichtsvermogen in een vroeg stadium op te sporen en de juiste maatregelen te nemen om de levenskwaliteit van patiënten te verbeteren.

Elke test heeft zijn eigen specificiteit en is geschikt voor verschillende leeftijdsgroepen of bepaalde zichtaandoeningen. Van de Cadran-leestest van de ouder, via de Armaignac-leesschaal, de Monoyer-test, de Pigassou-test tot de DDASS-test, deze examens zijn complementair en dragen bij tot een volledig beeld geven van de gezichtsgezondheid van een individu.

Het is essentieel om voor uw gezichtsvermogen te zorgen en regelmatig oogheelkundig onderzoek uit te voeren, zelfs als er geen duidelijke symptomen zijn. Vroege opsporing van zichtproblemen kan mogelijke complicaties voorkomen en visuele defecten corrigeren om de kwaliteit van leven te verbeteren.

Als u leesproblemen, wazig zien of een ander visueel probleem opmerkt, aarzel dan niet om dit te melden raadpleeg een oogarts of een oogarts. Zij zullen u naar de juiste tests kunnen begeleiden en u de oplossingen kunnen bieden die het beste bij uw behoeften passen.

Door goed voor ons zicht te zorgen, behouden we een kostbaar zintuig dat ons in staat stelt de wereld om ons heen te ontdekken, te leren, te communiceren en ten volle te leven. Wacht dus niet langer en maak een afspraak voor een volledige oogheelkundige controle. Uw zicht verdient alle aandacht en zorg die nodig is om optimaal te kunnen genieten van de schoonheid van de wereld om u heen.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gratis levering in Frankrijk vanaf € 399 excl. btw op aankopen